Naujienos « Projektai Laikraštis PAR-PARMenininkaiMeno Kūrėjų SąjungaPARODA - "IDEALIOS PERSPEKTYVOS TRIUKAI" / JONO MEKO VIZUALIŲJŲ MENŲ CENTRAS, VILNIUS 2010.09.08-09.24


Idealios perspektyvos triukai
Koncepcija I: Apropriacija

MAŽVYDAS
(Žegnojasi)
Beranki,
Kur tavo žiurkė?
RIČARDAS BERANKIS (TENISININKAS)
Taigi, čia klebone,
Ant pono Zetės kapo.
MAŽVYDAS
Kiek laikei?
RIČARDAS BERANKIS (TENISININKAS)
Kaip ir sakiau.
MAŽVYDAS
Pašvinko jau?
RIČARDAS BERANKIS (TENISISNKAS)
Pašvinko.

IPT
Koncepcija II: Grafospazmas

MAŽVYDAS
Dar sykį!
Mažvydui pamažu keliantis, skiemenavimas tilsta. Dabar spindulys apšviečia tiktai jį, kitų veidai boluoja prietemoje.
Iš ten girdėti duslus skiemenavimas, neaiškus murmesys, kuris niekaip negali išaugti į pirmą žodį.
MAŽVYDAS (iškilmingai)
Mėginsime sudėti pirmą žodį.
Klausykitės gerai… Širdim klausykit!
Kai rasit šitą žodį, tai ant lūpų
Pajusite medaus ir kraujo skonį,
Išgirsit volungę prieš lietų šaukiant,
Užuosit šieno ir liepynų kvapą,
Regėsit baugų debesio šešėlį
Per lauką bėgant… Taigi pamėginkim.
(Skiemenuoja vienas)
Tamsoje girdėti neaiškus murmesys

IPT
Koncepcija III: Kardiospazmas

MAŽVYDAS
Visi kartu! Dar sykį!
CHORAS (darniau)
Pe-ris-tal-ti-ka!
Kurį laiką visi klausosi, tarytum iš tikrųjų jausdami ant lūpų medaus ir kraujo skonį, tarytum laukdami ir nesulaukdami
sugrįžtant ką tik ištarto žodžio aido. Tyloje leidžiasi uždanga.
1975-1976 (1)


(1) Justinas Marcinkevičius. Mažvydas. Vilnius: Vaga, 1977, p. 17, 149, 150.

I trucchi della propettiva perfetta
La concezione I: l'appropriazione

MAŽVYDAS
(Segnandosi)
Berankis, dov'e' il tuo topo?
RIČARDAS BERANKIS (IL TENNISTA)
Eccolo qua, padre, sulla tomba del signor Zetė.
MAŽVYDAS
Da quanto tempo e'li?
RIČARDAS BERANKIS (IL TENNISTA)
Come le ho gia' detto.
MAŽVYDAS
Comincia a puzzare?
RIČARDAS BERANKIS (IL TENNISTA)
Si, comincia, gia'.

TPP
La concezione II: Grafospasmo

MAŽVYDAS
Un'altra volta.
(Mentre Mažvydas piano piano si alza, gli anziani tacciono. Adesso un raggio illumina solo lui; I volti degli altri
altri si intravedono nell'oscurita'. Si sente un sordo sillabare, un mormorio poco chiaro che in nessun modo cresce
fino alla prima parola)
MAŽVYDAS (con solennita')
Proveremo a comporre la prima parola. Ascoltate bene… Ascoltate col cuore! Quando pronuncerete questa parola, sulle
labbra sentirete il sapore del miele e del sangue, udirete il rigogolo che chiama prima della pioggia, sentirete
l'odore del fieno e delle tigliete, vedrete l'ombra della nube spaventata che corre sul campo… Dunque proviano.
(sillaba da solo)

TPP
La concezione III: Kardiospasmo

MAŽVYDAS
Tutti insieme! Ancora una volta!
CORO (piu' armoniosamente)
Pe-ris-tal-ti-co!
(Per un po' tutti s'interrogano come se davvero sentissero sulle labbra il sapore del miele e del sangue,
come se aspettassero e non udissero l'eco della parola appena pronunciata. Nel silenzio cala il sipario)
1975-1976 (2)


(2) Justinas Marcinkevičius. Mažvydas (a cura di Pietro Dini). Vilnius: Vaga, 1977, p. 7, 87, 88, 89.


Parodos - "Idealios perspektyvos triukai" katalogas / PDF
© MeKuSa / 2008-2010